4 de febrer del 2021

Escola Fontetes i Servei Educatiu: i ara què?

Durant els darrers mesos les famílies de l’escola Les Fontetes hem estat manifestant i denunciant una decisió del Departament d’Educació que considerem incorrecta, injusta i inoportuna, és a dir desmuntar aules en ús de l’escola per col·locar-hi les oficines del Servei Educatiu, quan el curs escolar ja havia començat. 

 


 

 

 

 

 

 

En la nostra protesta hem tingut el suport de la PAC- Plataforma d’AMPAs de Cerdanyola, de l’AFFAC- Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya, de l’Associació de Veïn@s de Fontetes i de la Plataforma Cap Escola Es Tanca. 

Agraïm aquest suport, estem contentes de compartir la lluita per la defensa de l'escola pública i de l'escola del barri.

Fem un resum dels arguments de la nostra protesta:

 • Les escoles són per als infants, i si una escola pública té molt d’espai, això és positiu i s’ha de mantenir; de fet, el que s’hauria de fer és ampliar també els espais de les altres escoles públiques.

 • Si, en casos excepcionals (davant de la manca d’alternatives immediates), es volen aprofitar espais d’una escola per altres serveis educatius, en tot cas cal evitar interferir amb les activitats escolars, per tant no es poden desmuntar aules i obligar a una re-ubicació dels espais a curs començat.

 • la normativa (RD 132/2010) estableix que les escoles han de tenir ús escolar exclusiu, per tant no poden compartir edifici i accessos amb altres activitats en horari lectiu, encara que siguin relacionades amb l’educació dels infants. En el cas dels edificis d’educació infantil, la llei és encara més estricta respecte als accessos diferenciats.

 • La normativa per la prevenció de la covid-19 prohibeix l’accés als centres escolars a tothom excepte l’alumnat i el personal de l’escola, per tant no veiem com es pugui autoritzar l’entrada a persones que, tot i ser professionals de l’educació, no són personal de l’escola. I que a més tenen la necessitat d’entrar i sortir sovint i de poder rebre famílies d’aquesta i altres escoles.

Per evitar tots aquests problemes, vam insistim amb l’Ajuntament perquè col·laborés en trobar una solució, i oferís un altre espai encara que sigui de manera provisional. 

Tanmateix, la comunitat educativa de l’escola vam presentar tres propostes alternatives d’ubicació del Servei Educatiu al centre sense haver de desmuntar aules en ús, i el director dels Serveis Territorials del Vallès Occidental, Jesús Viñas, es va comprometre a analitzar-les. 

Després de setmanes de silenci, just abans de les vacances de Nadal, el director dels SSTT ens informà que descartava les nostres propostes perquè no complien els requisits del Servei Educatiu. Tot seguit tornaren a començar les obres i ara mateix les oficines del Servei Educatiu estan instal·lades a l’escola, sí, a les aules on hi havia aquells espais tan macos! No sabem si això és oficial i no hi ha cap cartell. Però no es veu gaire gent circulant...

Com que no tenen un accés independent, des de Serveis Territorials asseguren que les seves entrades i sortides no coincidiran amb les dels infants, i que faran obres i tràmits per convertir l’espai d’ús escolar a ús educatiu.  

A més, diuen que no ens hem de preocupar per al risc de contagi perquè les activitats de formació no es duran a terme a l’escola, ni es rebran famílies en horari lectiu; i és que en realitat, el personal del Servei Educatiu està fent teletreball. És a dir que no estan realitzant a l’escola les activitats per garantir les quals es van descartar les nostres propostes, i per les quals era tant urgent fer el trasllat!

 Les famílies volem denunciar la mala gestió que s’ha fet des del Departament d’Educació i des de l’Ajuntament de Cerdanyola, per als motius següents:

 • En la presa de decisió no s’han considerat mai les necessitats i les emocions dels infants, qui, de cop i volta, no van poder gaudir dels espais als quals s’havien adaptat, que s’havien fet seus i s’estimaven.
  En les comunicacions dels Serveis Territorials els infants no són més que números, i els espais de construcció, art, teatre, anglès i plàstica no són més que metres quadrats,
  sense cap valor afegit, ni material ni emocional.

 • Les famílies no hem rebut la informació a temps, i després de sol·licitar-la encara vam haver de pressionar molt per obtenir-la; de fet, fins que vam aturar el trasllat i les obres amb els nostres cossos, no ens van donar informació.

 • No s’ha respectat la feina de l’equip docent i de l’equip directiu, els quals van estar treballant a un pla d’obertura de centre que incloïa l’ús d’aquells espais (aprovat pel Consell Escolar, on també està representat l’Ajuntament) i després, quan amb prou feines la comunicat educativa s’estava adaptant a les restriccions degudes a la pandèmia, va arribar l’ordre de buidar les aules, i vinga mestres a empaquetar material tenint cura que no es trenqui res!

 • Durant les vacances de Nadal es van fer les «obres menors» per transformar les aules en oficines, però no s’ha fet res per assegurar-se que els espais que queden a disposició de l’escola siguin aptes a acollir les activitats que abans es feien a la planta ocupada. Tota aquesta feina s’ha deixat en mans de la bona voluntat del personal de l’escola.

 • Malgrat els problemes generats per la situació, l’Ajuntament no s’ha preocupat de donar gaire explicacions sobre l’estat dels locals que acollien el Servei Educatiu, ni d’arreglar-los, ni d’oferir una ubicació alternativa encara que fos provisional (fins que es trobés un acord amb les parts interessades), ni d’informar degudament sobre la disponibilitat d’altres edificis assenyalats per veïn@s de Cerdanyola com possibles candidats a acollir el Servei Educatiu.

Finalment, repetim que l’escola és per als infants, i els espais de l’escola pública s’han de mantenir i ampliar, mai reduir!

Per sort a l’escola Fontetes tenim mestres i altres treballadores compromeses amb les criatures i el projecte educatiu. 

Elles han fet el possible per salvaguardar tot el material expulsat de les aules i per reproduir els espais d’arts, construccions, anglès i plàstica en part dins les aules base i en part en altres aules que fins ara havien tingut un altre ús. 

 D’aquesta manera han intentat reduir al mínim el perjudici causat per la decisió del Departament d’Educació. Les famílies estem ansioses de veure els nous espais dels quals les criatures ens parlen tant!

Tanmateix tenim la sort de disposar d’una escola gran en la qual, fins que el Departament i l’Ajuntament no trobin una altra solució per al Servei Educatiu, es poden re-organitzar les activitats d’una manera adequada a les exigències i necessitats dels infants.  

Per fer-lo calen temps, voluntat i recursos, i és per aquesta raó que ara exigim que el Departament s’assumeixi la seva responsabilitat i realitzi a l’escola totes les obres necessàries i urgents, les que estan pendents des de fa anys, i les que ara s’han fet necessàries a causa dels canvis imposats. Ara sí, les actuacions s’han de pensar abans i realitzar durant les vacances, sense interferir amb les activitats d’aprenentatge de les nostres criatures.

 

L’escola pública necessita més espais, recursos i atenció!

Les necessitats dels infants han de tenir prioritat absoluta!

I les famílies ens mereixem informació i respecte.


Visca l’escola Les Fontetes!

Visca l'ESCOLA PÚBLICA !