19 de novembre del 2020

Si no trobeu local us fem lloc a l'escola, però sense fer fora els infants!

Comunicat de l’AFA Escola Les Fontetes sobre un possible compromís per la ubicació del Servei Educatiu de Cerdanyola a l’Escola Les Fontetes.

 El passat 12 de novembre el director dels Serveis Territorials (SSTT) del Vallès Occidental (Departament d’Educació) Jesús Viñas va llançar un ultimàtum a la comunitat educativa de l’escola Les Fontetes, que si no es presenta una ubicació alternativa per al Servei Educatiu (SE) de Cerdanyola de seguida procedirà a executar la seva decisió de desmuntar quatre aules d’educació infantil que es fan servir actualment per als «racons», i adaptar-les a acollir les treballadores del SE.


L’Ajuntament de Cerdanyola, que va expulsar el Servei Educatiu del seu local al carrer Escoles el 2015 i que ara, davant la impossibilitat de les treballadores d’aquest servei de suport a les escoles de seguir treballant en la seu actual al c. Clota (també de l’Ajuntament) per raons d’insalubritat, no ofereix cap altre local ni definitiu ni provisional i es deslliga de tota responsabilitat al·legant que no és competència seva sinó de la Generalitat.


Pressionada davant l’amenaça de desnonament de les aules del parvulari o d’expulsió del Servei Educatiu de la ciutat, i abandonada per l’Ajuntament que en els últims dies no ha donat cap senyal de col·laboració, la comunitat educativa de l’escola, amb la voluntat de salvar les aules d’Educació infantil, facilitar que el Servei Educatiu es mantingui al municipi, i resoldre un conflicte que s’ha exacerbat i allargat més del necessari, presenta una proposta de compromís per ubicar el Servei Educatiu n. 5 del Vallès Occidental a l’Escola Les Fontetes, amb la condició de que ara mateix s’ocupin espais que no es fan servir per activitats escolars i que les obres majors per adaptar l’espai a les exigències del SE es facin a l’estiu i tinguin en compte també les necessitats de l’escola.


En el document presentat ahir 19 de novembre al director de Serveis Territorials, informant-ne també la coordinadora del Servei Educatiu Montserrat García i el regidor d’Educació David González, s’insisteix sobre la necessitat de mantenir i potenciar els espais d’Educació Infantil, en coherència amb l’objectiu de revitalitzar l’escola, i es presenta una solució que inclou un accés independent des del primer dia, tot l’espai necessari per treballar en equip – quan tornin a la feina presencial, rebre docents i famílies i guardar la biblioteca de recursos. També es plantegen tres possibilitats d’ubicació definitiva, entre les quals una preveu que s’instal·lin a l’ala nord de la tercera planta de l’edifici principal (amb un espai total superior al que demanaven). Una part d’aquesta ala està disponible ara mateix i es podria començar a adaptar amb intervencions menors; l’altra part s’hauria d’adaptar durant l’estiu amb la construcció d’un ascensor extern que els garantiria accés independent i a més es podria fer servir per part de l’escola per acollir algun infant, treballadora o familiar amb mobilitat reduïda, ja que actualment no podrien accedir a bona part de les aules ni despatxos.


Des de l’AFA considerem que aquestes propostes representen un compromís acceptable que d’una banda implica una adaptació per part de l’escola i també del Servei Educatiu, de l’altra busca una convergència entre les necessitats de l’una i de l’altre. I sobretot, no perjudica el desenvolupament del projecte educatiu del centre ni el treball de revitalització de l’escola.16 de novembre del 2020

Trasllat de Serveis Educatius a l'Escola Les Fontetes? Parlem-me!


     Compartim la nostra intervenció a la reunió de la Comissió De Revitalització de l’Escola Les Fontetes del passat 12 de novembre sobre la possibilitat de trasllat dels Serveis Educatius a la nostra escola.

 Les famílies de l’Escola Les Fontetes sabem de la necessitat dels Serveis Educatius de canviar local; no sabem per què fins ara les institucions responsables – Departament d’Educació i Ajuntament - no heu trobat una solució millor i ara de cop i volta teniu pressa per imposar aquesta; també sabem que una bona solució hauria de complir uns requeriments específics (seguretat, independència, no interferència);

Sabem que tant la Generalitat com l’Ajuntament han tingut i tenen al nostre municipi altres locals que ara mateix estan desocupats i entenem que es podrien adaptar a acollir els Serveis Educatius en condicions decents, encara que sigui de manera provisional; com sabem que l’Escola Les Fontetes també disposa d’espais lliures.

També sabem que l’Escola Les Fontetes té un edifici destinat específicament a educació infantil, que ha de tenir ús exclusivament escolar i accès independent. A més a més, no ens hem d’oblidar que durant aquest curs cal assegurar la separació dels grups bombolla i reduir al mínim el contacte amb altres persones. Més encara en el cas dels infants menors de 6 anys, que no tenen l’obligació de portar mascareta.

La decisió d’instal·lar els SE a les aules de la primera planta del parvulari no compleix ni els requisits dels SE ni els dels centres escolars: aquestes aules no estan separades ni tenen accés independent respecte a la resta de l’edifici; la seva ocupació per part dels SE no permetria un ús escolar esclusiu del centre; i dificultaria la consecució de l’objectiu primari de l’escola- l’educació dels infants - ja que comporta desmuntar de cop i volta quatre aules destinades a activitats pedagògiques específiques (els «espais»), que no veiem com es puguin reproduir en una sola aula de la planta baixa, la qual tampoc no està desocupada.

Si estem aquí és perquè totes vivim i/o treballem per al benestar, l’educació i la seguretat dels infants que estan sota la nostra responsabilitat. Davant d’aquesta finalitat comuna, i atès que les necessitats de l’escola i dels SE són força semblants, entenem que es pot arribar a una solució consensuada i compartida on totes les parts implicades se sentin còmodes, o pel cap baix a un compromís acceptable per a tothom.

Evidentment les famílies no tenim competència pel que fa a la ubicació dels Serveis Educatius, i tampoc tenim res en contra de que s’instal·lin dins del recinte escolar, al contrari!

Però tenim el dret i el deure d’assegurar-nos que l’escola garanteixi l’aprenentatge i la seguretat de les nostres criatures i que no es comprometin projectes presents i futurs que puguin sorgir d’aquesta comissió de revitalització de l’Escola Les Fontetes.

La decisió dels SSTT de desmuntar els espais de teatre, arts, joc simbòlic, construccions i anglès ens ha alarmat i ha provocat el nostre rebuig per als motius següents:

    FALTA DE TRANSPARÈNCIA: vam rebre les informacions per via indirecta (al juny vam saber d’una visita de SE a l’escola i al setembre de la decisió presa!) i no vam obtenir cap explicació clara i precisa sobre què es vol fer i com. Encara estem a l’espera de rebre el pla d’obres i trasllat que la inspectora ens va prometre en la reunió del 16 d’octubre;

    FALTA DE DIÀLEG: el projecte es va presentar com una decisió ferma, sense escoltar la veu ni del claustre ni de les famílies.

    PRIORITAT A NECESSITATS d’ALTRES RESPECTE A LES DELS INFANTS: els arguments que ens heu presentat a favor d’aquesta decisió no reconeixen a les necessitats dels infants i les mestres la mateixa importància que a les dels SE.

    DUBTES SOBRE EL MANTENIMENT DEL PROJECTE EDUCATIU del centre en el moment que es desmunten els «espais» més interessants i atractius i no hi ha cap informació sobre COM SE’N GARANTIRÀ LA CONTINUITAT.

    FALTA DE CONSIDERACIÓ respecte al que pot comportar desmuntar les aules, substituir-les per oficines, realitzar obres, quan el curs ja ha començat – amb múltiples dificultats i restriccions – i mentre s’estan realitzant activitats escolars a la planta baixa del mateix edifici.

    PERILLS que poden comportar per als infants tots aquests moviments i el vaivé de 15 persones compartint les mateixes vies d’entrada i sortida, als quals cal afegir el risc de contagi i problemes de traçabilitat.

    IL·LEGALITAT de la realització d’activitats no escolar en un centre escolar, sense separació de les vies d’accès. I d’unes actuacions que contradiuen el Pla d’Obertura del centre, aprovat pel consell escolar.

    DUBTES sobre la voluntat de MANTENIR I REVITALITZAR L’ESCOLA quan es comença a canviar la funció dels seus espais malgrat s’estiguin utilitzant per activitats escolars; encara més tractant-se d’espais d’educació infantil, que és la porta d’entrada a l’escola, i justament aquells espais, que són la nostra petita joia.

Per totes aquestes raons demanem que es suspengui l’actuació, s’aturin les obres, es reabilitin els espais del parvulari i es comenci un diàleg finalitzat a trobar una solució que, torno a dir, no hauria de ser difícil atès que tenim un objectiu comú i necessitats que poden convergir.

I perquè això sigui efectiu, proposem que:

- els SSTT comparteixin tota la informació sobre la seva proposta, amb els detalls i el calendari de trasllat i obres, considerant també altres possibilitats respecte a les que està sobre la taula ara mateix;

- la direcció presenti als SSTT i a les famílies solucions alternatives, amb el pla per garantir que aquestes no comprometin el projecte educatiu de l’escola;

- l’Ajuntament presenti possibles ubicacions provisionals, que podrien acollir els SE si més no fins que s’adaptin les instal·lacions al Fontetes;

- a l’hora de programar obres es tinguin en compte les necessitat de l’escola, com ara l’eliminació de barreres arquitectòniques, i es busqui la manera d’aprofitar i rentabilitzar la inversió que aquestes comporten;

- a l’hora de realitzar obres es garanteixi la no interferència amb les activitats escolars i la seguretat de treballadores i infants.

Si es comparteix la informació requerida de manera immediata, al proper consell escolar, on les parts interessades estem representades, es podria avançar en el procés.

Com veieu, la nostra intenció és conciliadora, la nostra demanda és el diàleg i la cerca del consens, i la nostra voluntat és de col·laborar en la mesura de les nostres possibilitats. Esperem que acolliu la nostra proposta i assumiu la mateixa actitud respectuosa, dialogant i constructiva.

 
Katjuscia Mattu, presidenta de l’AFA Les Fontetes

10 de novembre del 2020

Seguim defensant l'educació i la seguretat dels nostres infants!

 La convocatòria:


📣 Gent de Cerdanyola, Montcada i Ripollet!

🚨 Aturem el desnonament de les aules del Fontetes!

🤝 Exigim un diàleg per trobar solució al problema de Serveis Educatius!

🚦 Defensem l’escola pública, l’educació i la seguretat dels infants!

👉 Avui 10 de novembre, a partir de les 16:30, davant l’escola Les Fontetes

📣 FEM PINYA per la pública!


La concentració: